Om mig

Eleos - psykoterapi i Uppsala

Om mig


Jag heter Tobias Wasserman och är

leg. psykoterapeut, beteendevetare

och jobbar med psykoanalytisk

psykoterapi, intensiv dynamisk

korttidsterapi och symboldrama.


Har också utbildning i: 


  • Lösningsfokuserat arbete
  • Kognitiv terapi
  • ACT
  • Affektiv korttidsterapi
  • Sömnpsykologi


Är registrerad av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som vårdgivare inom psykoterapi och legitimerad av Socialstyrelsen samt diplomerad av Svenska Föreningen för Symboldrama.


Namnet Eleos (utalas Elajjos) är ett grekiskt ord som betyder nåd, medlidande, barmhärtighet, mildhet och medkänsla.