Startsida

Eleos - psykoterapi i Uppsala

Välkommen!


Svårigheter i livet behöver vi alla hantera, men ibland kör vi fast och då kan psykoterapi vara en möjlighet att gå vidare. Det kan handla om allt ifrån kriser, depressioner, bekymmersamma relationer, vilsenhet i tillvaron, obehagliga tankar som inte vill ge med sig, olika ångesttillstånd, svårigheter att försonas med livet, självförakt eller när rädsla hakat upp sig.


Det kan se så olika ut för oss människor och var och en behöver hitta sin egen väg för att genomleva sina svårigheter och leva helhjärtat. Att göra det i en psykoterapeutisk relation kan göra det lättare att hitta vägen genom svårigheterna.


OBS! 

I dessa tider som präglas av covid-19 kan jag erbjuda videosamtal via krypterad länk som ett alternativ till vanliga sessioner. Fysiska möten är dock alltid att föredra

vid symtomfrihet.