Startsida

Välkommen!


Svårigheter i livet behöver vi alla hantera - men ibland kör vi fast!


Då kan psykoterapi vara en möjlighet att gå vidare.


Hos mig kan du få hjälp med att hantera ångesttillstånd, kriser, depression, bekymmersamma relationer, vilsenhet i tillvaron, obehagliga tankar som inte vill ge med sig eller problem med själv-

bild och självkänsla.


Ett psykoterapeutiskt arbete kan göra det lättare att hitta vägen genom de svårigheter vi möter i livet. 


Under pandemin kan jag erbjuda videosamtal via krypterad länk som ett alternativ till vanliga sessioner.