IMG_0458_edited.jpg

Eleos
psykoterapi i Uppsala

 
Image by Jr Korpa

Psykoterapi är ett befrielsearbete från det som onödigt binder oss i lidande och en hjälp att hantera det oundvikliga lidandet i livet.  

Hos mig kan du få hjälp att hantera problem som tillexempel ångest, ältande, kriser, depression, bekymmersamma relationer, en vilsenhet i tillvaron, obehagliga tankar som inte vill ge med sig, tvång eller problem med självbild och självkänsla.


Under pandemin erbjuder jag videosamtal via krypterad länk som ett alternativ till vanliga sessioner om det föredras. Du kan också avboka samma dag vid symtom utan kostnad.

 
lukasz-szmigiel-jFCViYFYcus-unsplash.jpg

Om psykoterapi

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på patientens behov.

Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, patienten och psykoterapeuten. I samspel med varandra söker de orsak till och förståelse för patientens problem och lidande.

Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, men där det är patienten som är huvudpersonen. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par, familjer eller i grupp och bygger på vedertagen psykoterapeutisk kunskap.

Texten om psykoterapi kommer från Riksföreningen Psykoterapicentrum

 
jr-korpa-PPieoewQS5k-unsplash.jpg

Om visualiserande psykoterapi och symboldrama

Symboldrama utvecklades som psykoterapeutisk metod under 1950- och 60-talen av professor Hanscarl Leuner vid psykiatriska kliniken, universitetet i Göttingen. Metoden vilar på psykoanalytisk grund och påverkar via det symboliska uttryckssättet djupare nivåer av personligheten. Med terapeuten som följeslagare gör patienten en vandring i sitt inre landskap. Den inre föreställningsvärlden utforskas och upplevelser spelas upp som i en dröm – men i vaket tillstånd.


Patienten får föreställa sig ett motiv, som i allmänhet föreslås av terapeuten. I dramat gestaltar patienten i sin egen takt det som är aktuellt att arbeta med – och under dramats gång förmedlar patienten skeendet och sina upplevelser till terapeuten. Som en hjälp till ytterligare bearbetning målar patienten det som känns viktigt. Symboldrama underlättar återupplevandet och bearbetningen av händelser som ligger djupt förborgade och tidigare endast gjort sig påminda i svårförståeliga, känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär och/eller problem i relationer.

I symboldramat ges dessutom möjlighet att på ett symboliskt plan möta och på ett nytt sätt handskas med svårigheter och konflikter. För att arbeta med symboldrama och rätt kunna utnyttja dess potential i behandlingssyfte, krävs en speciell utbildning. Denna ges av Svenska Föreningen för Symboldrama, som utfärdar diplom till godkända terapeuter.

Texten kommer från Symboldramaföreningen. Läs gärna mer på www.symboldrama.se

 

Om mig

Jag heter Tobias Wasserman och är legitimerad psykoterapeut och beteendevetare.


Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund och tillsammans anpassar vi arbetet efter dina behov. Ibland handlar det om ett fokuserat arbete kring  ett särskild problem och ibland passar det bättre att arbeta upptäckande och med förståelse.


Vi kan också arbeta med visualiserande psykoterapi och symboldrama vilket ger en fin möjlighet att utforska det inre livet. 


Jag är registrerad av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som vårdgivare inom psykoterapi och legitimerad av Socialstyrelsen samt diplomerad av Svenska Föreningen för Symboldrama/Visualiserande psykoterapi.


Jag delar min tid mellan min privata verksamhet och som anställd på Studenthälsan vid Uppsala Universitet. Jag tar gärna uppdrag som föreläsare inom området psykisk hälsa.

Namnet Eleos (uttalas Elajjos) är ett grekiskt ord som betyder nåd, medlidande, barmhärtighet, mildhet och medkänsla vilket gestaltar centrala värden i psykoterapi. 


Du når mig på 0704-322952 eller wasserman@eleos.se

Tobias.jpg
 

Kontakt

Mottagning på  Hamnesplanaden 6
Kungsängstorgs psykoterapimottagning

0704-322952

Tack för ditt meddelande!