top of page
Svandammen II_edited.jpg

Psykoterapi i Uppsala

Hem: Välkommen

Välkommen!

Psykoterapi är ett arbete som hjälper till att hantera svårigheter i livet och göra sig fri från onödigt lidande.

Hos mig kan du få hjälp att hantera problem som ångest, ältande, kriser, depression, trassliga relationer, en vilsenhet i tillvaron, obehagliga tankar som inte vill ge med sig, tvång eller problem med självbild och självkänsla.

Känn dig fri att ta kontakt med mig oavsett vad som än tynger dig!

När livet ställt till sig är psykoterapi också ett sätt att kunna acceptera livet som det är och försonas med det som inte går att förändra. 

Hem: Välkänt citat

Om psykoterapin

Psyke betyder själ och terapi betyder vård – så psykoterapi kan förstås som ett sätt att vårda själen.

Allt mänskligt liv innebär möten och det är i mötet med andra och en själv som livet någon gång eller hela tiden trasslar till sig. I det psykoterapeutiska samarbetet ges det möjlighet att undersöka, förstå och revidera de upplevelser som präglat oss för att kunna förhålla sig annorlunda till sig själv och andra och göra nya val i livet.  

Psykoterapi är ett sammanhang där vi i känslor, tankar och upplevelser söker orsaker till lidandet i livet eller de problem som finns - för att också finna möjligheter till förändring och lösning.

När vi träffas beslutar vi om de ramar som behandlingen utförs inom gällande arvode, tider, hur ofta vi ses och hur länge behandlingen kommer vara samt vilket psykoterapeutiskt syfte vi arbetar för.

Jag erbjuder i första hand fysiska möten men önskas kan också videosamtal via krypterad länk användas. 

Jag tar ett arvode på 1100:- per session och en session är 45 minuter. 

Hem: Om terapi
Hem: Om terapi
jr-korpa-PPieoewQS5k-unsplash.jpg

Om visualiserande psykoterapi och symboldrama

Visualiserande psykoterapi och symboldrama är en psykodynamisk grundad form av metod som kan liknas vid en vandring i en vaken dröm.

Inom visualiserande psykoterapi arbetar vi i en avslappning som man själv reglerar. Alltifrån en mycket lätt avslappning som kan liknas vid att sitta med slutna ögon till en djup avslappning där vanliga intryck och förnimmelser förändras. Under processen samtalar vi om de upplevelser och de symboliska uttryck som dyker upp efter att ha blivit guidad till olika teman och motiv som man får föreställa sig.

Därefter får man gestalta en del av sin upplevelse genom exempelvis målning eller teckning som vi sedan arbetar med på ett särskilt vis. Det är viktigt att veta att man inte behöver ha några färdigheter i teckning eller målning för att arbeta med metoden.

Det är en mycket varsam metod som lämpar sig för att arbeta med plågsamma minnen, psykosomatiska besvär, anknytningsproblem eller svårförståeliga reaktioner och trauma – det vill säga aspekter av livet som kan ligga djupt inbäddat i vårt psyke.

Läs gärna mer på www.symboldrama.se

roman-kraft-7sPg5OLfExc-unsplash.jpg

Om Lifespan Integration

Traumabehandling

Trauma betyder sår. När vi i livet ställs inför situationer som är för svåra att känna och tänka kring inträffar som ett brott i vårt inre tidsflöde då det inte blir ett minne som andra. Vi får som ett inre sår. Upplevelsen blir då inte en del av vår historia – något som vi varit med om – utan något som hela tiden upplevelsemässigt händer, även om vi inte alltid minns det. 


Följden blir att kroppen hela tiden reagerar med ångest inför något som inte är närvarande i nuet. Det är det vi kallar trauma och kan ta sig flera olika uttryck som PTSD, GAD eller andra former av oreglerad ångest. 


Life Span Integration är en metod att jobba med minnen från olika delar i livet på ett sådant vis som gör att tidsflödet repareras och de traumatiska minnena integreras i livshistorien – de traumatiska upplevelserna blir till minnen bland andra minnen. På så vis upphör det traumatiska och det inre såret läks. 

Hem: Om

Om mig

Hemsidan I.jpg

Jag heter Tobias Wasserman och är legitimerad psykoterapeut och beteendevetare.

Mitt arbete och min förståelse vilar på en anknytningsteoretiskt och psykodynamisk grund. Jag är utbildad i både långtidspsykoterapi där målet är insiktsskapande och kortare, affektfokuserade metoder (ISTDP) där syftet är att hantera livsproblem. Tillsammans anpassar vi arbetet efter dina behov.

Vi kan också använda visualiserande psykoterapi och symboldrama vilket ger en fin möjlighet att utforska och arbeta med det inre livet. 

Vid trauma och PTSD använder jag Lifespan Integration

Jag är registrerad av Inspektionen för vård och omsorg som vårdgivare inom psykoterapi, legitimerad av Socialstyrelsen samt diplomerad av Svenska Föreningen för Visualiserande psykoterapi - symboldrama där jag också är verksam i styrelsen.


Förutom min privata mottagning arbetar jag deltid på Studenthälsan vid Uppsala Universitet och tar gärna uppdrag som föreläsare inom området psykisk hälsa samt handledning i arbetsgrupper.

Namnet Eleos (uttalas Elajjos) är ett grekiskt ord som betyder nåd, medlidande, barmhärtighet, mildhet och medkänsla vilket gestaltar centrala värden i psykoterapi.


Varmt välkommen att kontakta mig på 070-432 29 52 eller wasserman@eleos.se.

Hem: Om mig

Kontakt

Företaget Eleos behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen, GDPR

Mottagning på  Hamnesplanaden 6
Kungsängstorgs psykoterapimottagning

070-432 29 52

Tack för ditt meddelande!

Hem: Kontakt
bottom of page